Komornik Mikołów

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 pok. 51 zgodnie z treścią Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, który stanowi, że rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Kancelaria posiada wdrożony pełny dostęp elektroniczny do następujących instytucji:

Na wniosek wierzyciela w sprawach Km kierowane są zapytania do Urzędu Skarbowego, Wydziału Geodezji Urzędu Miasta oraz Krajowej Ewidencji Podatników w celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji.

Aktualne licytacje