licytacje nieruchomości

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04-01-2017 r.o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 15 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 2 położone w miejscowości Wyry, przy ul. Pszczyńskiej 156. lokal mieszkalny składa się z kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz pokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 38,64 m2, położony jest na parterze budynku wielomieszkaniowego.

Lokal posiada instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną. Ogrzewany jest za pomocą pieca typu „koza”. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 19,07 m2.

Właścicielem gruntu pod budynkiem, w którym znajduje się wyceniany lokal, jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym gruntu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa RAZEM z siedzibą w Łaziskach Górnych oraz osoby fizyczne – właściciele nieruchomości lokalowych.

Ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę:

69 320,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:

51 990,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania przedmiotowego prawa, tj. kwotę: 6 932,00 zł.

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Powyższe ograniczone prawo rzeczowe można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Attachments:
Download this file (Sprawa KM 2231_15.pdf)Sprawa KM 2231_15.pdf[ ]32 kB