licytacje nieruchomości

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15-12-2016 r.o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr: 33 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 4 położonego w Mikołowie przy ul. Skalnej 8 objętego KW nr KA1M/00067386/0.

Zgodnie z opisem w księdze wieczystej lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, hallu, łazienki i przedpokoju. Faktycznie lokal składa się z 5 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, niewielkiej garderoby w jednym z pokoi. Lokal nr 4, o powierzchni 93,55 m² usytuowany jest na 2 kondygnacji w budynku 4-ro kondygnacyjnym wybudowanym w 1993 roku, zlokalizowanym na działce gruntu 723/56. Wejście do lokalu prowadzi bezpośrednio z zewnątrz z galerii. Ze względu na posadowienie budynku na skarpie faktycznie od strony północnej wejście do galerii usytuowane jest na parterze, okno kuchni w lokalu od strony północnej usytuowane na niskim parterze, pod schodami zewnętrznymi prowadzącymi na wyższą kondygnację. Okna dwóch pokoi wychodzą na stronę południową na taras, okna 3 pokoi wychodzą na stronę zachodnią, na galerię, okno kuchni wychodzi na północ.

Lokal wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, c.o. – centralne zdalaczynne, ciepła woda użytkowa dostarczana do lokalu centralnie, brak gazu w lokalu.

Właścicielem budynku jest Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Właścicielem lokalu jest spółdzielnia.

Ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę:

234 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:

156 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego, tj. kwotę: 23 400,00 zł.

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Attachments:
Download this file (Sprawa KM 353_15.pdf)Sprawa KM 353_15.pdf[ ]25 kB