Aktualne licytacje

 • II Licytacja - Mikołów - 1/7 udziału w drodze dojazdowej (20.04.2016)

  sygn. akt Km 299/13   O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 20-04-2016r. o godz. 11.15 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie sala nr 43 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A udziału 1/7 w nieruchomości niezabudowanej położonej w Mikołowie przy ul. Poziomkowej, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/00065304/8 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Nieruchomość to działka nr 1503/59 o łącznej powierzchni 428 m 2, stanowiąca odcinek drogi dojazdowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Droga jest częścią ulicy Poziomkowej, która łączy się na południu z ulicą Podleską. Utwardzony odcinek drogi ok 90 m długości i szerokości ok 5 m, zbliżony kształtem do prostokąta, jednym końcem rozszerzony o płaskim ukształtowaniu terenu. Pozostała część ulicy Poziomkowej o nawierzchni gruntowej. Wyceniana działka obsługuje 8 parceli, z czego 5 jest zabudowanych. Nieruchomość uzbrojona w sieć wodociągową, gazową i energetyczną. Udział 1/7 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 10 294,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 6 862,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 1 029,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProIdd44a635acf
  Więcej...
 • II Licytacja - Mikołów - dom 156 mkw z działką gruntu. (19.05.2016)

  O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19.05.2016 r. o godz. 14:00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sali nr 32 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Kąty 2, posiadającej założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego Mikołowie pod nr KA1M/00017818/3. Teren nieruchomości stanowią działki gruntu nr 475/116 oraz nr 476/116. Działka nr 475/116 o powierzchni 939 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi, działka nr 476/116 o powierzchni 806 m2 jest niezabudowana. Budynek mieszkalny posadowiony na działce nr 475/116 jest to dom piętrowy, o powierzchni użytkowej 156,2 m2, częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej, w latach 40-tych ubiegłego wieku. Teren działek 475/116 i 476/116 w części ogrodzony różnym typem ogrodzenia w części z przęseł stalowych w części ogrodzeniem z siatki opartej na słupkach stalowych. Od strony wjazdu brama wykonana w konstrukcji stalowej z furtką. Od południa, od strony sąsiedniej posesji brak ogrodzenia. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 435 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 290 000,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 43 500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Jeżeli nie dojdzie do sprzedaży nieruchomości w całości Komornik Sądowy przystąpi do sprzedaży udziałów w nieruchomości w wysokości po 1/2 według kolejności ujawnienia właścicieli w Dziale II KW tj. udziału 1/2 zapisanego pod numerem porządkowym lp. 1 i udziału 1/2 zapisanego pod numerem porządkowym lp. 2. udział 1/2 w nieruchomści oszacowany jest na kwotę: 217 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 145 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 21 750,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProId851443aefc
  Więcej...
 • I Licytacja - Mikołów - 1/2 udziału - tereny przemysłowe (19.05.2016)

  O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2016-05-19 r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 51 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości położonej w miejscowości Mikołów, przy Wyzwolenia 7 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/00048628/0 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Teren nieruchomości stanowią działki gruntów nr 540/42, 90/42, 91/42 i 85/43 o łącznej powierzchni 5328 m2. Nieruchomość sąsiaduje z działkami gruntowymi zabudowanymi domami jednorodzinnymi oraz budynkami przemysłowymi, a w jej bliskości położone są nieruchomości usługowo - handlowe. Nieruchomość znajduje się na terenie ogrodzonym, wyposażona jest w pełną infrastrukturę techniczną położoną na nieruchomości oraz w jej sąsiedztwie. Instalacja wodociągowa zasilana z wodociągu komunalnego. Energia elektryczna dostarczana jest z linii niskiego napięcia przyłączem ziemnym. Instalacja kanalizacyjna odprowadzana jest do kanalizacji miejscowej (szambo). Z analizy mapy zasadniczej wynika, iż działki 540/42, 90/42, 91/42 i 85/43 (KW KA1M/00048628/0) zabudowane są kompleksem budynków przemysłowo – magazynowych. - hala I – 518,46 m2 pu: hala o konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej częściowo murowana z pustaków, dach z płyt panwiowych na belkach żelbetowych, kryty papą. Posadzki betonowe, okna metalowe oraz PCV, szklenie pojedyncze, rynny i rury spustowe z blachy, dwie bramy metalowe. Wyposażona w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną – szambo oraz centralnego ogrzewania – piec węglowy (zdemontowany). Program użytkowy: kotłownia, cztery pomieszczenia, szatnia, korytarz I, korytarz II, pomieszczenia biurowe, hala. Budynek po częściowym pożarze (ok. 5 lat temu); - hala II – 254,99 m2 pu: hala o konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej, częściowo murowana z pustaków, dach o konstrukcji żelbetowej kryty papą. Posadzka betonowa, brama stalowa. Wyposażona w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz ogrzewania (piec typu koza – zdemontowana). Program użytkowy: dwie hale, łaźnia, szatnia, pomieszczenie biurowe. - hala III – 224,89 m2 pu – budynek o konstrukcji stalowej, ściany zewnętrzne wykonane z blachy falistej, wyposażona w instalację elektryczną. Budynek po pożarze w stanie do kapitalnego remontu bądź rozbiórki; - hala IV – 251,24 m2 pu – budynek składający się z dwóch części: otwartej – 166,97 m2 (wiata magazynowa) oraz zamkniętej – 84,27 m2; budynek o konstrukcji stalowej, ściany zewnętrzne z blachy falistej, posadzka betonowa, wyposażona w instalację elektryczną; - hala V – 174,65 m2 pu – budynek został rozebrany; - hala VI – 204,57 m2 pu – budynek został rozebrany; Łączna pu kompleksu wynosi 1 249,58 m2, a jego wielkość ustalono w oparciu o pomiar bezpośredni dokonany na nieruchomości w trakcie wizji lokalnej. Wg wypisów z kartoteki budynków (w załączniku) obiekty posadowione na wycenianej nieruchomości zostały wzniesione w 1980 r., a hale I, II i III pełnią funkcje przemysłowe, zaś hala IV funkcje magazynowe. Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 487 336,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 365 502,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 48 733,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProIdfa7f7dcf2d
  Więcej...
 • I Licytacja - Łaziska Górne - budynek gospodarczo garazowy z działką gruntu ( 17.05.2016)

  O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-05-2016 r. o godz. 14.15 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 32 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w miejscowości Łaziska Górne, przy ul. Waryńskiego 1 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/00046042/4 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Teren nieruchomości stanowi działka gruntu nr 1041/57 o powierzchni 256 m2, zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 123,32 m2. Nieruchomość wraz z działką sąsiednią o numerze geodezyjnym 1042/57 stanowiącą odrębną nieruchomość ogrodzona od ulicy ogrodzeniem wykonanym z sztachet drewnianych osadzonych na konstrukcji stalowej. Wjazd na nieruchomość prowadzi poprzez działkę sąsiednią nr 1042/57 poprzez bramę wykonaną ze sztachet drewnianych, opartych na konstrukcji stalowej. Z pozostałych stron ogrodzenie w postaci siatki metalowej opartej na słupach metalowych. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości będącej przedmiotem licytacji należałoby wykonać wjazd bezpośrednio od ulicy Waryńskiego na działkę nr 1041/57. W zachodniej granicy działki nr 1041/57 z sąsiednią nieruchomością posadowiony jest budynek gospodarczy wybudowany w latach 1989-1990 , składający się z dwóch części: niższej - jednokondygnacyjnej usytuowanej od północy oraz wyższej dwukondygnacyjnej usytuowanej od strony południowej. Działka jest częściowo utwardzona nawierzchnią z asfaltobetonu. Na parterze budynku dwukondygnacyjnego mieszczą się pomieszczenia garażowe, na piętrze znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Cześć wyższa to budynek dwukondygnacyjny. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty blacha falista, dach niedocieplony. cementowo-wapienny. Stolarka okienna na pietrze drewniana w zadowalającym stanie technicznym, na parterze zamontowane są trzy bramy garażowe otwierane dwuskrzydłowe wykonane z blachy stalowej malowanej. Budynek nieogrzewany. Posadzki w jednym pomieszczeniu garażowym wyłożone płytkami gresowymi, w drugim posadzka cementowa. Na piętrze posadzka cementowa i resztki wykładziny podłogowej z PCV. Nieruchomość wyposażona w instalacje instalacje elektryczną: siły i światła, wodno- kanalizacyjna w zasięgu. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 71 000,00 zł zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 53 250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 7 100,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProIdf56baed8ae
  Więcej...
 • I Licytacja - Łaziska Górne - budynek zakładów mięsnych z częścią biurowo socjalną (17.05.2016)

  O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-05-2016 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 32 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej zabudowana budynkiem produkcyjno-usługowym zakładu przetwórstwa mięsnego, położona w miejscowości Łaziska Górne, przy ul. Wiejskiej 37, posiadającej założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego Mikołowie pod nr KA1M/00015936/2. Teren nieruchomości stanowią dwie działki gruntu nr 847/87 oraz nr 848/89 o powierzchniach odpowiednio 453 m2 i 4201 m2. Działka nr 848/89 jest zabudowana budynkiem użytkowym – zakładów mięsnych z częścią biurowo-socjalną. Działka nr 847/87 jest niezabudowana. Budynek zakładu składa się z dwóch części. Cześć produkcyjna to jednopoziomowy, jednokondygnacyjny budynek produkcyjny, do którego od strony wschodniej przylega dwukondygnacyjny budynek mieszczący cześć biurową, zaplecza techniczne i socjalne. Na parterze budynku dwukondygnacyjnego mieszcza sie pomieszczenia biurowe, kotłownia, pomieszczenia magazynów oraz sanitariaty, na pietrze w tej części znajdują się pomieszczenia socjalne szatni i sanitarne. Obecnie budynek jest najprawdopodobniej nieużytkowany. Powierzchnie użytkową budynku przyjęto na podstawie dokumentacji technicznej projektu budowy zakładu przetwórstwa mięsnego w wysokości 873,1 m2. Budynek został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę nr decyzja BUA -7351/27/2001 z dnia 18.04.2001 r. Urzędu Miasta w Łaziskach Górnych. Nieruchomość wyposażona w instalacje: wodną, elektryczną, kanalizacyjną, gazową. Centralne ogrzewanie zasilane piecem na gaz opałowy. Zbiorniki na olej opałowy znajdują się na terenie nieruchomości. Odprowadzenie ścieków do osadnika bezodpływowego usytuowanego na działce. W pomieszczeniach wentylacja mechaniczna i grawitacyjna. W pomieszczeniach o temp. do 12 st. klimatyzacja. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 984 000, 00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 738 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 98 400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProId8374e4c07c
  Więcej...
 • II Licytacja - Gostyń - dom 254,97 mkw , działki gruntu 4120 mkw (18.08.2016)

  O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-08-2016 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 62 odbędzie się: DRUGA   L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w miejscowości Gostyń, przy ul. Miarowej 22B o powierzchni 4120m2 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/00055180/9 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Na nieruchomość składają się : - Działki nr 690/15, 691/15, 692/15, 693/15 - niezabudowane przygotowywane do sprzedaży. Kształty regularne - czworoboki. Teren o płaskim ukształtowaniu, niezabudowany, nieuzbrojony, nieogrodzony, nieużytkowany, porośnięty roślinnością krzaczastą i pojedyńczymi drzewami. Dostęp do drogi wymaga organizacji. Działki 690/15, 691/15, 692/15 w całości znajdują się w obszarze przeznaczonym pod zabudowę, jednakże ich samodzielne powierzchnie (wg istniejącego geodezyjnego podziału gruntu) nie są wystarczające pod zabudowę. Działka 693/15 w przeważającej części stanowi teren rolny (bez możliwości zabudowy). - Działki nr 629/15, 688/15, 689/15 przeznaczone pod drogę celem zapewnienia dostępu pozostałych działek do drogi publicznej. Część działek uzbrojona, częściowo też ogrodzona ogrodzeniami sąsiadów. Jednakże, aby po tych działkach mogła powstać droga dojazdowa konieczne jest poszerzenie trasy drogi na odcinku wzdłuż działki 688/15. W tym celu właściciel wszedł w porozumienie z kolejnym sąsiadem, na tę okoliczność sporządzono oświadczenie w formie aktu notarialnego. Wydzielono również działkę 685/15, która ma zlikwidować problem braku szerokości na szlaku nowej drogi. - Działka 687/15 zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym. Budynek oddany do użytku ok. 2000r., niepodpiwniczony, o dwóch kondygnacjach: przyziemie i poddasze użytkowe. Na poziomie przyziemia 8 pomieszczeń, na poziomie poddasza 8 pomieszczeń. Powierzchnia zabudowy - 163,90m2 , powierzchnia użytkowa 254,97 m 2 , w tym parter budynku o pow. 135,86 m 2 poddasze - 119,11 m 2 Teren uzbrojony w energię, gaz, wodę oraz jednokomorowy zbiornik na nieczystości Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 628 682,77 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 419 121,85 Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 62 868,28 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProIdce71584925
  Więcej...
 • II Licytacja - Gostyń - działki gruntu 2805 mkw( 18.08.2016)

  O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-08-2016 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 62 odbędzie się: DRUGA    L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w miejscowości Gostyń, posiadającej założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego nr KW KA1M/00059013/6, składającej się z działek o nr 694/15, 695/15, 696/15, 697/15 o łącznej powierzchni 2805 m 2 . Kształty regularne - czworoboki. Teren o płaskim ukształtowaniu, niezabudowany, nieuzbrojony, nieogrodzony, nieużytkowany, porośnięty roślinnością krzaczastą i pojedyńczymi drzewami. Działki 694/15, 695/15, 696/15, w całości znajdują się w obszarze przeznaczonym pod zabudowę, jednakże ich samodzielne powierzchnie (wg istniejącego geodezyjnego podziału gruntu) nie są wystarczające pod zabudowę. Działka 697/15 w przeważającej części stanowi teren rolny (bez możliwości zabudowy). Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 135 066,84 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 90 044,56 Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 13 506,68 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProIde6446be295
  Więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7