Aktualne licytacje

 • II Licytacja - Mikołów -1/2 części nieruchomości przemysłowej ( 16.11.2016)

  sygn. akt Km 3210/14   O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16-11-2016 r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 33 odbędzie się: DRUGA    L I C Y T A C J A udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości położonej w miejscowości Mikołów, przy Wyzwolenia 7 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/00048628/0 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Teren nieruchomości stanowią działki gruntów nr 540/42, 90/42, 91/42 i 85/43 o łącznej powierzchni 5328 m2. Nieruchomość sąsiaduje z działkami gruntowymi zabudowanymi domami jednorodzinnymi oraz budynkami przemysłowymi, a w jej bliskości położone są nieruchomości usługowo - handlowe. Nieruchomość znajduje się na terenie ogrodzonym, wyposażona jest w pełną infrastrukturę techniczną położoną na nieruchomości oraz w jej sąsiedztwie. Instalacja wodociągowa zasilana z wodociągu komunalnego. Energia elektryczna dostarczana jest z linii niskiego napięcia przyłączem ziemnym. Instalacja kanalizacyjna odprowadzana jest do kanalizacji miejscowej (szambo). Nieruchomość oznaczona nr KW: KA1M/00048628/0) zabudowana jest kompleksem budynków przemysłowo – magazynowych: - hala I – 518,46 m2 pu: hala o konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej częściowo murowana z pustaków, dach z płyt panwiowych na belkach żelbetowych, kryty papą. Posadzki betonowe, okna metalowe oraz PCV, szklenie pojedyncze, rynny i rury spustowe z blachy, dwie bramy metalowe. Wyposażona w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną – szambo oraz centralnego ogrzewania. Bynek o układzie: kotłownia, cztery pomieszczenia, szatnia, korytarz I, korytarz II, pomieszczenia biurowe, hala, po częściowym pożarze (ok. 5 lat temu); - hala II – 254,99 m2 pu: hala o konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej, częściowo murowana z pustaków, dach o konstrukcji żelbetowej kryty papą. Posadzka betonowa, brama stalowa. Wyposażona w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz ogrzewania. Program użytkowy: dwie hale, łaźnia, szatnia, pomieszczenie biurowe. - hala III – 224,89 m2 pu – budynek o konstrukcji stalowej, ściany zewnętrzne wykonane z blachy falistej, wyposażona w instalację elektryczną. Budynek po pożarze w stanie do kapitalnego remontu bądź rozbiórki; - hala IV – 251,24 m2 pu – budynek składający się z dwóch części: otwartej – 166,97 m2 (wiata magazynowa) oraz zamkniętej – 84,27 m2; budynek o konstrukcji stalowej, ściany zewnętrzne z blachy falistej, posadzka betonowa, wyposażona w instalację elektryczną; Łączna pu kompleksu wynosi 1 249,58 m2, a jego wielkość ustalono w oparciu o pomiar bezpośredni dokonany na nieruchomości w trakcie wizji lokalnej. Obiekty posadowione na wycenianej nieruchomości zostały wzniesione w 1980 r., a hale I, II i III pełnią funkcje przemysłowe, zaś hala IV funkcje magazynowe. Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 487 336,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 324 890,67 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości, tj. 48 733,60 zł kwotę najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.  
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProIdcab0fcca42
  Więcej...
 • I Licytacja - Mikołów - 1/2 części domu (09.11.2016)

  sygn. akt Km 1545/15   O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-11-2016 r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr: 33 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/2 działki gruntu nr 580/4 o powierzchni 188 m2 położonej w Mikołowie przy ul. Wojaczka 18 w użytkowaniu wieczystym posiadającym założoną w Sądzie Rejonowym w Mikołowie księgę wieczystą nr KA1M/00046025/9 oraz udział 1/2 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej: 133,38 m2 posiada instalację wodociągową zasilaną z wodociągu komunalnego. Energia elektryczna dostarczana jest z linii niskiego napięcia przyłączem ziemnym. Instalacja kanalizacyjna odprowadzana jest do kanalizacji miejskiej. Budynek zasilany jest w gaz ziemny. Budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej, dwukondygnacyjny parter + poddasze użytkowe, podpiwniczony, murowany, w stanie wykończonym. Konstrukcja murowana, tradycyjna. Rok budowy budynku mieszkalnego: 1997 r. Na parterze budynku usytuowany jest salon, kuchnia, pokój, łazienka, przedpokój, korytarz, wiatrołap. Na poddaszu usytuowane są cztery pokoje, łazienka, korytarz. Udział w wysokości 1/2 oszacowany jest na kwotę: 237 683,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 178 262,25 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania 1/2 udziału, tj. kwotę: 23 768, 30 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tę można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProId2aa26a9bf8
   
  Więcej...
 • I Licytacja - Orzesze - 1/2 części domu (27.10,2016)

  sygn. akt Km 2813/14   O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-10-2016 r.o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr: 32 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A Udział 1/2 w nieruchomości położonej w Orzeszu Jaśkowicach przy ul. Wolności 4c, która posiada urządzoną księgę wieczystą KW KA1M/00025445/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomość obejmuje działkę 384/8 o powierzchni 700m2, stanowi posesję zabudowaną domem jednorodzinnym, piętrowym z poddaszem nieużytkowym, całkowicie podpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej, w latach 60-70 XX wieku oraz zabudową gospodarczą. Dom wposażony w sprawne instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania. Układ funkcjonalny. Na poziomie piwnicy znajdują się 4 pomieszczenia i komunikacja. Na parterze: wiatrołap, klatka schodowa, łazienka (poza mieszkaniem), przedpokój, kuchnia, spiżarka i trzy pokoje. Na poziomie piętra układ powielony z parteru. Na półpiętrze (nad wiatrołapem) znajduje się jedno pomieszczenie (doliczone do powierzchni użytkowej piętra). Na poziomie poddasza mieści się jedno duże niepodzielone pomieszczenie strychowe. Powierzchnia użytkowa przyjęta do obliczeń 170,54 m2. Dach konstrukcji drewnianej, kryty papą. Działka regularnego kształtu zbliżonego do kwadratu o stałych warunkach hipsometrycznych. Posesja ogrodzona w całości po obrysie zewnętrznym z jedną bramą wjazdową od północy. Uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizacyjną i energię elektryczną, której napowietrzna linia przebiega wzdłuż północnej granicy działki. Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 127 150,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 95 362,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 12 715,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tę można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.  
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProId6c6969e49c
  Więcej...
 • I Licytacja - Łaziska Górne - mieszkanie 46,57 mkw ( 19.10.2016)

  sygn. akt Km 2304/12   O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19-10-2016 r.o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 43 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 17 położonego w miejscowości Łaziska Górne, przy ul. Powstańców 4 o powierzchni 46, 57 m2 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/00062348/7 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Budynek, w którym mieści się lokal jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej z cegły. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Położony jest na parterze. Niezależne wejścia do pokoju, kuchni i łazienki z przedpokoju, wejście do jednego pokoju przez kuchnię. Pokoje w kształcie prostokątów. Nasłonecznienie ogólne mieszkania dobre, okna od strony zachodniej i wschodniej. Standard wykończenia: w pomieszczeniach ściany pokryte w części gładziami gipsowymi, w łazience na ścianach płytki ceramiczne. W przedpokoju i łazience na podłodze płytki ceramiczne, podłogi w pokojach wyłożone wykładziną dywanową. Lokal wyposażony w kuchni: w kuchenkę gazowo-elektryczną 4-ro palnikową z piekarnikiem oraz zlewozmywak nierdzewny dwukomorowy. Ciepła woda dostarczana centralnie. Wyposażenie łazienki: muszla sedesowa typu dolnopłuk oraz kabina prysznicowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, c.o. – centralne , ciepła woda użytkowa dostarczana centralnie. Uwaga: istnieje rozbieżność miedzy danymi dotyczącymi wielkości powierzchni użytkowej lokalu, w księdze wieczystej podano powierzchnię lokalu w wysokości 47,49 m², natomiast zgodnie z inwentaryzacją przedstawioną przez Spółdzielnię Mieszkaniową wykonaną w roku 2009 powierzchnia wynosi 46,57 m². Powierzchnię użytkową lokalu przyjęto na podstawie danych z inwentaryzacji wykonanej przez Spółdzielnie Mieszkaniową. Właściciel winien uregulować sprawy powierzchni podanej w księdze wieczystej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 83 000 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 62 250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. 8 300,00 zł kwotę najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.  
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProId4b543d45e7
  Więcej...
 • I Licytacja - Mikołów - mieszkanie 42,56 mkw (22.11.2016)

  sygn. akt Km 2190/15   O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w  dniu 22-11-2016 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 33 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 19 położonego w miejscowości Mikołów, przy ul. Krawczyka 8 o powierzchni 42, 56 m2 posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/00067259/1 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie.Budynek oznaczony nr 8 jest obiektem wolnostojącym, całkowicie podpiwniczonym, o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej klatce schodowej usytuowanej centralnie z dwiema galeriami na każdej kondygnacji. Teren działki zorganizowany i zagospodarowany zielenią, utwardzonymi pieszymi i jezdnymi drogami oraz infrastrukturą osiedlową taką jak plac zabaw, obiekty małej architektury, miejsca postojowe. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna, placówki oświatowe i medyczne. W pobliżu punkty handlowo - usługowe i przystanki komunikacji miejskiej. Budynek nr 8 częściowo poddany termomodernizacji. Lokal nr 19 znajduje się na czwartej (ostatniej) kondygnacji ( 3 piętrze) i składa się z wiatrołapu, przedpokoju, łazienki z WC, dwóch pokoi i kuchni. Okna z wystawą południowo zachodnią w pokojach i północno wschodnią w kuchni. Do lokalu przynależy jedno pomieszczenie piwnicy. Lokal o naturalnym stanie zużycia. Stan wykończenia należy uznać za przeciętny. Ściany obłożone tapetą, panelem ściennym i płytami pilśniowymi lub płytką ceramiczną. Zauważalne miejscowo nierówności i przetarcia. Na podłodze panele podłogowe, płytki ceramiczne i wykładzina PCV w łazience. Lokal wyposażony w instalacje: wodnokanalizacyjną, elektryczną, grzewczą (kocioł gazowy, grzejniki stalowe, płytowe konwektorowe). Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 125 400,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 94 050,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 12 540,00 zł Lokal można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.  
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProIdeb49a650cf
  Więcej...
 • I Licytacja - Łaziska Górne - mieszkanie 60,51 mkw ( 16.11.2016)

  sygn. akt Km 1566/15   O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16-11-2016 r.o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr: 43 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 59 położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Kościuszki 103. Lokal położony jest na czwartym piętrze budynku pięciokondygnacyjnego, składa się z trzech pokoi, łazienki z wc, przedpokoju oraz kuchni. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 60,51 m2. Do lokalu przynależy piwnica. Lokal posiada instalację elektryczną, gazową oraz centralnego ogrzewania. Właścicielem gruntu pod budynkiem, w którym znajduje się lokal, jest Gmina Łaziska Górne, a ponadto znajduje się w użytkowaniu wieczystym do dnia 01 grudnia 2085 r. przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Łaziskach Górnych. Nieruchomość gruntowa działka nr 3696/204 o powierzchni 2162 m2 posiada urządzoną księgę wieczystą Nr KA1M/00052979/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę: 135 724,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 101 793,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego, tj. kwotę: 13 572,40 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tę można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.  
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProId5bfbab94f8
  Więcej...
 • I Licytacja - Mikołów - 2 domy na działce gruntu ( 09.11.2016)

  Km 493/14   O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-11-2016 r.o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 43 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości: Mikołów przy ul. Gliwickiej 174, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KW: KA1M/00028870/5 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie, działka 561/65 o pow. 900 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, murowanym o powierzchni użytkowej domu: 168,74 m2 (parter 82,46 m2, piętro 86,28 m2) i częściowo zabudowanej drugim budynkiem mieszkalnym w stanie do wykończenia; oraz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mikołów przy ul. Gliwickiej 174, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KW: KA1M/00035062/0 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie, działka 605/65 o pow. 510 m2, zabudowanej drugim budynkiem mieszkalnym w stanie do wykończenia, niepodpiwniczonym, murowanym o powierzchni użytkowej domu: 302,28 m2 (parter 150,28 m2, piętro 152,00 m2). Nieruchomości oszacowane zostały łącznie na kwotę: 1 540 094,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1 155 070,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj.kwotę 154 009,40 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProId10af9a4e70
  Więcej...
 • I Licytacja - Łaziska Górne - mieszkanie 52 mkw (22.11.2016)

  sygn. akt Km 1957/15   O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22-11-2016 r.o godz. 14:15 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 33 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Łaziska Górne, przy ul. Wyrskiej 3A nr 6 posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/00071626/6 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Lokal mieszkalny położony jest na II piętrze budynku wielomieszkaniowego, który składa się z kuchni, przedpokoju, łazienki, wc oraz dwóch pokoi. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,00 m2. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie z podzielnikami ciepła. Do lokalu przynależy piwnica (5,6 m2) oraz balkon. Z własnością lokalu objętą tą księgą związany jest udział wynoszący 146/10000 wspólnych części budynku i prawa własności gruntu. Właścicielem gruntu pod budynkiem, w którym znajduje się wyceniany lokal, jest Gmina Łaziska Górne, a ponadto znajduje się on w użytkowaniu wieczystym przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Łaziska” w Łaziskach Górnych do dnia 15 grudnia 2082 r. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 117 468,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 88 101,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 11 746,80 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProIdb79bdc1b2e
  Więcej...
 • II Licytacja - Mikołów - 1/2 częście mieszkania 45,88 mkw ( 08.11.2016)

  O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 08-11-2016 r.o godz. 14:15 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 33 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A Udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 24 położonym w miejscowości Mikołów, przy ul.Słowackiego 21, w budynku Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokal mieszkalny objęty spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku, składa się z kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz dwóch pokoi. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,88 m2. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie z podzielnikiem ciepła. Ściany pomieszczeń malowane i tapetowane. Podłogi betonowe pokryte płytkami ceramicznymi oraz wygładziną. Okna pcv z roletami, drzwi wejściowe stare, wewnętrzne płycinowe. Budynek w którym usytuowany jest lokal wybudowany został w 1976 roku. Dojazd do budynku jest dobry poprzez drogę asfaltową. Właścicielem gruntu pod budynkiem, w którym znajduje się lokal, jest Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11. Udział 1/2 w ograniczonym prawie rzeczowym oszacowany jest na kwotę: 64 346,00 zł. Cena wywoławcza udziału w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 42 897,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 6 434,60 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tę można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProId43aa8382f7
  Więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9