Aktualne licytacje

 • II Licytacja - Ornontowice - mieszkanie 3 pokojowe , 60,30 m kw (09.02.2014)

    O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 4/51, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-02-2016 r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie I Wydział Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4 , sala nr 62 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A lokalu nr 1 położonej w Ornontowicach , przy ul. Grabowej 10 o powierzchni użytkowej 60,30 m2 posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/00068395/3 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Lokal mieszkalny składa się z kuchni, przedpokoju, łazienki, wc oraz trzech pokoi. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 3,80 m2. Lokal posiada instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Ściany pomieszczeń malowane. Podłogi betonowe wykończone. Stolarka okienna pcv, stolarka drzwiowa płycinowa. Lokal położony jest na parterze w budynku wielomieszkaniowym typu wielorodzinnego Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 173 785,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 115 856,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 17 378,50 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Jeżeli nie dojdzie do sprzedaży w całości nieruchomości oznaczonej w KW nr KA1M/00068395/3 Komornik Sądowy przystąpi kolejno do sprzedaży dwóch udziałów wysokości po 1/2 w w/w nieruchomości w kolejności wpisu właścicieli w dziale III księgi wieczystej Udział 1/2 w nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 86 892,50 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 57 928,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 8 689,25 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Na dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego; zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProIdc3afbd6e79
   
  Więcej...
 • I Licytacja - Wyry - działka gruntu 1538 mkw (21.04.2016)

  O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21-04-2016 r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 62 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej , położonej w miejscowości Wyry przy ul. Pszczyńskiej , zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Mikołowie pod nr KA1M/00013875/2 , składająca się z działki gruntu nr 448/106 o powierzchni 1538 m2 . Teren nieruchomości nie jest ogrodzony, spadek w kierunku północno- wschodnim, na działce od południa i północy skarpy. Dojazd do nieruchomości obecnie fizycznie możliwy jest z ulicy Pszczyńskiej drogi o nawierzchni bitumicznej, dalej drogą wewnętrzną którą stanowią działki nr 1027/106 i 1029/83. Działka nr 1027/106 stanowi własność gminy, działka nr 1029/83 jest własnością prywatną i stanowi odrębną nieruchomość. Dojazd do nieruchomości byłby możliwy od ulicy Pszczyńskiej od strony północno-wschodniej poprzez działkę 1057/106. Działka 1057/105 stanowi własność gminy Wyry i zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Gminy nie jest drogą publiczną. Dojazd do działki od tej strony obecnie prowadzi przez działkę 450/106. Pomiędzy działką nr 448/106 i działką nr 1057/105 zlokalizowana jest skarpa, wykonanie wjazdu na działkę wymagałoby wykonania projektu, oraz po zatwierdzeniu wykonania zniwelowania części skarpy. Należy uznać, iż nieruchomość nie ma prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Sprawę tą należałoby uregulować pod względem prawnym. Sieć elektryczna, woda gaz w pobliżu nieruchomości. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym uchwałą nr XLI/405/2010 z dnia 20.01.2010 r. Rady Gminy Wyry, teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość położony jest w obszarze: MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 102 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 76 500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 10 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń .
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProIde58ee5c990
  Więcej...
 • II Licytacja - Mikołów - 2 budynki mieszkalne, działka 800 mkw (07.04.2016)

  O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07-04-2016r. o godz.12.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie sala nr 62 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A 1. gruntu w użytkowaniu wieczystym , zabudowanego dwoma budynkami stanowiącymi odrębne nieruchomości , położonego w Mikołowie przy ul. Słonecznej 28 posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/00026755/9 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Teren nieruchomości stanowi działka gruntu nr 869/52 o powierzchni 800 m2 ˛ będąca przedmiotem prawa użytkowania wieczystego do 20-11-2067r., zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi w zabudowie jednorodzinnej. Teren działki ogrodzony. Około 6 m od ulicy Słonecznej usytuowany jest budynek mieszkalny o powierzchni 196 m2˛ piętrowy, częściowo podpiwniczony. Część użytkową domu mieszkalnego stanowią pomieszczenia na parterze i na piętrze. Na parterze położone sa 2 pokoje, kuchnię, wc, hol i kotłownia oraz garaż. Pomieszczenia na parterze posiadają obniżoną wysokość do 2,05 m. W kotłowni zainstalowano piec c.o. na paliwo stałe oraz piec 2 funkcyjny c.o. gazowy. Wejście na piętro odbywa sie po schodach drewnianych. Wysokość pomieszczeń na piętrze ok. 2,5. Na piętrze znajduje się część mieszkalna składająca się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i części komunikacyjnej. Grzejniki w całym domu panelowe. Budynek wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową i centralne ogrzewanie zasilane piecem na paliwo stałe oraz dwufunkcyjnym na gaz zainstalowanym w pomieszczeniu kotłowni. Piec ten może podgrzewać również ciepłą wodę użytkowa. Nieruchomość wyposażona w media - prąd i instalacje wodno-kanalizacyjna, gazowa, c.o. Za budynkiem mieszkalnym w południowo-zachodnim narożniku działki, w pólnocno-zachodniej granicy z sąsiednią nieruchomością posadowiony jest drugi budynek mieszkalny jednorodzinny. Dom składa się z dwóch części w jednej parterowy w drugiej części piętrowy, otynkowany i nieocieplony. Ściany z pustaków betonowych. Okna w budynku wymienione z PCV. Dach w niższej części płaski, płyty żelbetowe na konstrukcji stalowej, pokrycie dachu z papy. W części niższej zamontowany świetlik dachowy, wykonany w konstrukcji stalowej, szklenie świetlika pojedyńcze , widoczne pęknięte, rozbite szyby. Konstrukcja świetlika zardzewiała. W części wyższej dach drewniany z niewielkim spadkiem, pokryty blachą trapezową. W budynku rozpoczęto remont jednakże nie ukończono. W obecnym stanie budynek niemożliwy do użytkowania bez zakończenia prac remontowych. Stan techniczny budynku obecnie zły, budynek niemożliwy do użytkowania w obecnym stanie, kwalifikuje sie do remontu kapitalnego. Z uwagi na zakres remontu i przebudowę konieczne byłoby wykonanie i zatwierdzenie projektu w Starostwie Powiatowym i uzyskanie pozwolenia na budowę. Z uwagi na stan budynku wskazane byłoby przeprowadzenie ekspertyzy technicznej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 725 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi :dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 483 333,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 72 500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Jeżeli nie dojdzie do sprzedaży w całości gruntu w użytkowaniu wieczystym , zabudowanego dwoma budynkami oznaczonego w KW numer KA1M/00026755/9 , ogłoszonej w punkcie 1 obwieszczenia, Komornik Sądowy przystąpi do sprzedaży udziałów w w/w prawie tj.: 2. udziału 1/2 w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, zabudowanym dwoma budynkami stanowiącymi odrębne nieruchomości , położonym w Mikołowie przy ul. Słonecznej 28 , zapisanym w księdze wieczystej nr KA1M/00026755/9 udział oszacowany jest na kwotę: 362 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi :dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 241 666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 36 250,00 zł. 3.udziału 1/4 w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, zabudowanym dwoma budynkami stanowiącymi odrębne nieruchomości , położonym w Mikołowie przy ul. Słonecznej 28 , zapisanym w księdze wieczystej nr KA1M/00026755/9 oznaczony w Dziale II KW , Podrubryka 2.4.2 jako numer udziału w prawie - 2 udział oszacowany jest na kwotę: 181 250,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 120 833,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 18 125,00 zł. 4.udziału 1/4 w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, zabudowanym dwoma budynkami stanowiącymi odrębne nieruchomości , położonym w Mikołowie przy ul. Słonecznej 28 , zapisanym w księdze wieczystej nr KA1M/00026755/9 oznaczonym w Dziale II KW Podrubryka 2.4.2 jako numer udziału w prawie - 3 udział oszacowany jest na kwotę: 181 250,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 120 833,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 18 125,00 zł. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń .
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProIdf8b6fe3cd3
  Więcej...
 • II Licytacja - Łaziska Górne - mieszkanie 39,80 mkw (29.02.2016)

  O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 29.02.2016 r. o godz. 11.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie, ul.Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 43 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 19 położonego w miejscowości Łaziska Górne, przy ul. Pstrowskiego 6 o powierzchni 39,80 m2 posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/00072886/3 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Lokal mieszkalny położony jest na III piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi, łazienki, wc, przedpokoju oraz kuchni. Do lokalu przynależy piwnica. Lokal posiada instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania miejscowego. Sciany pomieszczeń malowane. Podłogi betonowe obłożone wykładziną oraz płytkami ceramicznymi. Okna PCV. Dojazd do nieruchomości w której znajduje się lokal będący przedmiotem licytacji jest dobry. Właścicielem gruntu pod budynkiem, w którym znajduje się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest Skarb Państwa, a ponadto znajduje się on w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej ŁAZISKA z siedzibą w Łaziskach Górnych oraz osób fizycznych. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane jest na kwotę: 103 241,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 68 827,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 10 324,10 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProId7801464d81
   
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProId7801464d81
  Więcej...
 • II Licytacja - Orzesz - dom, działka 2101 mkw (26.04.2016)

  O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26-04-2016r. o godz.10.00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie sala nr 43 odbędzie się: D R U G A  L I C Y T A C J A nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości: Orzesze-Zawada przy ul. Nowej 3, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/00065221/2 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Nieruchomość to działka gruntu nr 989/249 o powierzchni 2101m2 stanowiąca posesję zabudowaną domem jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej, w latach 1999-2006 i wyposażonym w sprawne instalacje wodociągową, kanalizacyjną (odprowadzenie do osadnika), elektryczną, centralnego ogrzewania (kocioł tradycyjny oraz alternatywnie kocioł olejowy oraz kominek na parterze w salonie). Na poziomie piwnicy znajdują się 3 pomieszczenia z komunikacją i garażem. Na parterze 15 pomieszczeń (2x sień, 2x garderoba, łazienka, wc, kuchnia, jadalnia, gabinet, spiżarnia, salon, holl i komunikacja). Na poziomie poddasza 13 pomieszczeń (holl, wc, łazienka, 3 pokoje, 2 garderoby, galeria kuchnia, jadalnia, sypialnia). Brak schodów wewnętrznych pomiędzy piwnicą a parterem (dojście do piwnic przez podwórze). Dach konstrukcji drewnianej, ocieplony wełną mineralną, kryty dachówką. Okna PCV (dachowe, uchylne również drewniane), drzwi drewniane dębowe. Część pomieszczeń, zwłaszcza na poddaszu o zmiennej wysokości. Powierzchnie pomieszczeń o zmiennej wysokości, w przedziale od 1,40m do 2,20m zaliczane są do powierzchni użytkowej w 50%, o wysokości powyżej 2,20m w 100%, a poniżej 1,40m są pomijane. Teren nieruchomości zorganizowany i częściowo zagospodarowany poprzez zieleń przydomową (trawnik, nasadzenia ozdobne krzewów, drzewa). Posesja ogrodzona w całości z jedną bramą wjazdową. Uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną (sanitarną z odprowadzeniem do osadnika) i energię elektryczną. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 600 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 400 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 60 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
  View the embedded image gallery online at:
  http://komornik-mikolow.pl/#sigProId979488cf8b
  Więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5